BARATZA
HUERTA

[EUS]Baratza martxan!!!
D ereduko Lehen mailako ikasleak baratza erabiltzen hasi gara: lurra prestatu dugu, zerba eta letxugak landatu eta orgarri berdea (oloa, babak eta ilarrak) erein dugu.
 
[CAS]La huerta en marcha!!
Los alumnos y alumnas de 1.º de E.Primaria de Modelo D hemos empezado a trabajar en nuestra huerta: hemos preparado la tierra, plantado acelgas y lechugas y sembrado avena, habas y guisantes.

GATAZKEN ABORDATZE POSITIBOA
ABORDAJE POSITIVO SOBRE LOS CONFLICTOS

[EUS]Aurreko azaroak 16an D ereduko Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 5. mailako ikasleek “Gatazken abordatze positiboa” tailerra jaso genuen Oihanaren eskutik. Honetan gai interesagrrien inguruan hitz egiten zuten eta ondoren dinamika ezberdinak aurrera eraman zituzten.
Ildo honetan lan egiten jarraitu dugu.
 
[CAS]El pasado 16 de noviembre el alumnado de 3.º, 4.º y 5º de E.Primaria de Modelo D realizó un Taller sobre “Abordaje positivo sobre los conflictos”, de la mano de Oihana. Hablaron sobre temas interesantes y llevaron a cabo diferentes dinámicas.
Seguiremos trabajando en ello.

25 DE NOVIEMBRE
AZAROAREN 25A

[ENG]During the last few weeks in 6th grade, we’ve been learning about the International Day for the Elimination of Violence against Women (25N). What does the word violence entail? Can we identify situations of violence? Why do we need to celebrate this day? What can we do as a society to improve?… Important words like harassment, catcalling, abuse, consent,.. have arised in the conversation. Proud of what we’ve accomplished and we’ve produced as our Art’s project.
 
[CAS]Durante estas últimas semanas, los chicos y las chicas de 6.° hemos estado aprendiendo sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). ¿Qué implica el término violencia? ¿Somos capaces de identificar estas situaciones? ¿Por qué celebramos este día? ¿Qué debemos hacer como sociedad para mejorar la situación? Etc. Palabras como acoso, los piropos, el abuso, el consentimiento,… Han surgido en la conversación. Orgullosos y orgullosas de lo que hemos aprendido y hemos plasmado en nuestros trabajos de E.Plástica.
 
[EUS]Azken aste hauetan, 6. mailako neska-mutilak Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunari buruz ikasten aritu gara (azaroaren 25a). Zer dakar indarkeria terminoak? Gai al gara egoera horiek identifikatzeko? Zergatik ospatzen dugu egun hau? Zer egin behar dugu gizarte gisa egoera hobetzeko? Eta abar. Jazarpena, piropoak, abusua, adostasuna… bezalako hitzak, elkarrizketan agertu dira. Harro ikasitakoaz eta plastikako gure lanetan islatu ditugu.
[CAS]El alumnado de 2º de E.Primaria de los Modelos A y G hemos celebrado el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres a través de un debate y diversas actividades. Además, hemos grabado este vídeo para concienciar sobre este problema. ¡Esperamos que os guste tanto como a nosotros y a nosotras!
 
[ENG][Year 2 students celebrated the International Day for the Elimination of Violence Against Women though a debate and some activities. Moreover, we recorded this video to raise awareness about this problem. We hope you like it as much as we do!
 
[EUS]A eta G ereduetako Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasleek Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatu dugu, eztabaida baten eta hainbat jardueraren bitartez. Gainera, bideo hau grabatu dugu arazoaz kontzientziatzeko. Espero dugu zuen gustokoa izatea!

COOPERALAND

[CAS]Las clases de 6.º han participado en la actividad “Cooperaland” organizada por la Fundación Paz y Solidaridad en torno a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030) y que entran de lleno en el proyecto en el que están trabajando este curso de “África. Mil historias”.
 
[EUS]6. mailako klaseek Bakea eta Elkartasuna Fundazioak antolatutako «Cooperaland» jardueran parte hartu dute, GIHen inguruan (2030 Agendaren Garapen Iraunkorrerako Helburuak). Jarduera horiek bete-betean sartzen dira Afrikako ikasturte honetan lantzen ari diren proiektuan. Mila istorio.

DYA

[CAS]El alumnado de 2° de E.Primaria de los modelos A y G hemos recibido la visita de la DYA de Olite. Nos han explicado la gran labor que realizan ayudando a las personas y nos han enseñado su ambulancia. ¡Hemos aprendido un montón y ha sido muy divertido!

[EUS]A eta G ereduetako Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasleek Erriberriko DYAren bisita jaso dugu. Pertsonei laguntzen, egiten duten lan handia azaldu digute, eta anbulantzia erakutsi digute. Asko ikasi dugu eta oso dibertigarria izan da!


[ENG]Today morning Year 2 students were visited by Olite’s DYA. They explined us their great job helping others and they showed us their ambulance. We learnt a lot and we had much fun!

ÁFRICA
AFRIKA

[CAS]Encuentro con Djibril Dieye
El profesorado y el alumnado de 6.º están inmersos en un proyecto llamado “África, mil historias” con el que pretenden conocer lo más relevante del continente, huyendo de la historia única.
Qué mejor explicación de la actividad que hemos tenido que la propia exposición del protagonista de este primer encuentro: Djibril Dieye
“Es más que importante y necesario, es indispensable que la historia de África sea contada por las personas africanas y no por los colonos europeos.
Como es igual de necesario reflexionar sobre las verdaderas razones de la migración, la diversidad de etnias y lenguas en África, la negación y la no aplicación de los derechos de viajar, entre otros temas…”
 
[EUS]Djibril Dieyerekin topaketa
6. mailako irakasleak eta ikasleak Afrika izeneko proiektu batean murgilduta daude, kontinenteko gauzarik garrantzitsuenak ezagutzeko asmoz, historia bakarretik ihesi.
Lehenengo topaketa honetako protagonistaren erakusketa izan dugu: Djibril Dieye
“Afrikaren historia afrikarrek kontatu behar dute, eta ez europar kolonoek.
Era berean, beharrezkoa da gogoeta egitea migrazioaren benetako arrazoiei buruz, Afrikako etnia eta hizkuntzen aniztasunari buruz, bidaiatzeko eskubideak ukatzeari eta ez aplikatzeari buruz, besteak beste.”

REUNIÓN DE TRABAJO
LAN-BILERA

[CAS]El 17 de noviembre se celebró una reunión de trabajo con representantes de los tres Colegios de Educación Primaria de la localidad con el Ayuntamiento de Tafalla (Alcalde, representantes de los grupos municipales, Policía Municipal y personal de Área de Urbanismo) como continuación de la actividad realizada en torno a la «Semana Europea de la Movilidad». En esta sesión, el alumnado expuso en el salón de Plenos tanto un marco teórico sobre «Las ciudades de los niños y niñas» como señaló los diferentes puntos negros de movilidad y seguridad vial de la ciudad.
Los representantes del Ayuntamiento aplaudieron el trabajo realizado, se comprometieron a estudiarlo e invitaron al alumnado a la presentación del Plan de Movilidad de Tafalla.
En nuestro Centro cinco fueron las clases que trabajaron en la propuesta: 5.º de Modelo D, 5.º A y B y 6.º A y B de los Modelos A y G.
 
[EUS]Azaroaren 17an, lan-bilera bat egin zen herriko Lehen Hezkuntzako hiru ikastetxeetako ordezkariekin, Tafallako Udalarekin (alkatea, udal-taldeetako ordezkariak, Udaltzaingoa eta Hirigintza Arloko langileak), « Mugikortasunaren Europako Astearen » inguruan egindako jardueraren jarraipen gisa. Saio horretan, ikasleek « haurren hiriei » buruzko esparru teorikoa azaldu zuten aretoan, eta hiriko mugikortasuneko eta bide-segurtasuneko puntu beltzak adierazi zituzten.
Udaleko ordezkariek egindako lana txalotu zuten, aztertzeko konpromisoa hartu zuten eta Tafallako Mugikortasun Planaren aurkezpenera gonbidatu zituzten ikasleak.
Gure ikastetxean bost gelek landu zuten proposamena: D ereduko 5. mailak A eta G ereduetako 5.A,5.B, 6.A eta 6.B mailek.

OTOÑO
UDAZKENA

[CAS]El Colegio Público de Tafalla ha recibido la visita del Otoño acompañada de su obra predilecta para esta estación del año:“El otoño de Vivaldi”.
Con mucho entusiasmo y alegría ha entrado por las aulas de E.Primaria y ha sorprendido tanto a alumnado como profesorado con juegos, canciones y adivinanzas relacionadas con esta preciosa estación.
 
[EUS]Tafallako Ikastetxe Publikoak Udazkenaren bisita jaso du, urtaro honek gustukoen duen obrarekin batera.
Gogo eta alaitasun handiz sartu da Lehen Hezkuntzako ikasgeletan, eta ikasle zein irakasleak harrituta utzi ditu urtaro eder honekin lotutako jolas, abesti eta asmakizunekin

LA PALMA

[CAS]El grupo de 2.º de Educación Primaria Modelos A y G hemos ido a Correos para enviar nuestras cartas, poemas y dibujos a las niñas y niños de La Palma. Esperamos que nuestros trabajos les aporten esperanza en estos duros momentos. ¡Mucho ánimo!
 
[ENG]Today morning Year 2 students went to the Post Office to send some letters, poems and drawings for children living in La Palma island. We expect our works give them hope. Hugs!!
 
[EUS]A eta G ereduetako Lehen Hezkuntzako 2. mailako taldea postetxera joan gara, La Palmako haurrei gure gutunak, poemak eta marrazkiak bidaltzera. Espero dugu gure lanek itxaropena emango dietela une latz hauetan. Animo!

TALLER
TAILERRA

[CAS]El alumnado de 5.°de E.Primaria de los Modelos A y G hemos participado en un Taller sobre Paz y Resolución de Conflictos. Hemos reflexionado sobre la importancia de valores como la empatía, la ayuda, la comprensión… en nuestra convivencia diaria.

[EUS]A eta G ereduetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleek Bakeari eta Gatazkak Konpontzeari buruzko Tailer batean parte hartu dugu. Gure eguneroko bizikidetzan enpatia, laguntza, ulermena… bezalako balioek duten garrantziaz hausnartu dugu.