GATAZKEN ABORDATZE POSITIBOA
ABORDAJE POSITIVO SOBRE LOS CONFLICTOS

[EUS]Aurreko azaroak 16an D ereduko Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 5. mailako ikasleek “Gatazken abordatze positiboa” tailerra jaso genuen Oihanaren eskutik. Honetan gai interesagrrien inguruan hitz egiten zuten eta ondoren dinamika ezberdinak aurrera eraman zituzten.
Ildo honetan lan egiten jarraitu dugu.
 
[CAS]El pasado 16 de noviembre el alumnado de 3.º, 4.º y 5º de E.Primaria de Modelo D realizó un Taller sobre “Abordaje positivo sobre los conflictos”, de la mano de Oihana. Hablaron sobre temas interesantes y llevaron a cabo diferentes dinámicas.
Seguiremos trabajando en ello.