MUJERES Y NIÑAS EN LA AGENDA 2030
EMAKUMEAK ETA NESKAK 2030 AGENDAN

[CAS]Las clases de Sexto han realizado un interesante trabajo colaborativo en torno a la Exposición de Fundación Fabre, que ha estado en el colegio durante la semana del 8 de marzo de 2022, unido al proyecto «África. Mil historias» y con el objetivo de dar a conocer los ODS al resto de las clases de la escuela.
En el vídeo se resume parte del trabajo colaborativo (previamente la clase tuvo que conocer y profundizar sobre la exposición y los ya conocidos ODS), en el que se comienza con una primera explicación de la Exposición y se plantea la actividad a realizar; el alumnado invitado va descubriendo los diferentes ODS a través de las explicaciones que le da el alumnado de Sexto y posteriormente realiza un dibujo sobre el objetivo que más le ha llamado la atención. El proyecto se termina con la visita de Sexto a las clases de Primero para que les enseñen las producciones realizadas y ayudar a terminarlas, cerrando el círculo perfecto del trabajo colaborativo.
Una gran experiencia que va a dar pie a más trabajos internivelares.

[EUS]Seigarren mailako klaseek elkarlan interesgarria egin dute Fabre Fundazioaren Erakusketaren inguruan. Erakusketa hori ikastetxean egon da 2022ko martxoaren 8ko astean, «Afrika. Mila istorio», eta eskolako gainerako eskolei GJHak ezagutarazteko helburuarekin.
Bideoan elkarlanaren zati bat laburbiltzen da (aldez aurretik klaseak azalpenaren eta dagoeneko ezagunak diren GJHen berri izan eta sakondu behar izan zuen). Lan horretan, Erakusketaren lehen azalpen batekin hasten da eta egin beharreko jarduera planteatzen da; ikasle gonbidatuak seigarren mailako ikasleek emandako azalpenen bidez GJHak ezagutzen joaten dira, eta, ondoren, arreta gehien erakarri dion helburuari buruzko marrazki bat egiten du. Proiektua amaitzeko, seigarren mailako ikasleek Lehen Hezkuntzako lehenengo mailako klaseak bisitatzen dituzte, egindako ekoizpenak erakuts diezazkieten eta amaitzen lagun diezaieten, elkarlanaren zirkulu bikaina itxiz.
Esperientzia handi horrek maila arteko lan gehiago egiteko aukera emango du.